Fredagens fund: En første udgave fra 1934

bornholmske folkeminder“Bornholmske Folkeminder” af A.F.V. Seier.

Dette er første udgaven fra 1934, hvori A.F.V. Seier  genfortæller de sagn og historier, som han er blevet fortalt om bornholmernes tro og overtro – især på de underjordiske.

Over 150 sider genfortæller A.F.V. – den gamle skovfoged, – historier om mystiske oplevelser om og med de underjordiske og han gengiver historierne med ord på grænsen til “det uhøviske”, for kun derved kan man bevare et sandfærdigt billede af folkekarakteren. Altså, her pyntes der ikke på de kære forfædre, som han skriver i forordet.

Pris: 250 kr. // ER SOLGT!

 

Om Axel Frederik Valdemar Seier
segenhusI 1908 flyttede skovløberen A.F.V. Seier ind i Segenhus og blev i den forbindelse udnævnt til Skovfoged. Han var født i Rønne den 25. januar 1879, hvor hans far var sadelmagermester. Efter at have været i Jylland nogle år for at studere skovbrug, søgte A.F.V. Seier tilbage til Bornholm og Almindingen i 1908.

Han var skovfoged frem til 1947 og undervejs fik han også skrevet en række bøger. Allerede i 1932 fik han udgivet mammutværket om “Bornholms Fugle” og i 1934 kom så “Bornholmske Folkeminder“. I storværket fra 2. Verdenskrig: Bornholmernes Land – Øens i øst, bidrog han med to store artikler, nemlig: “Skovbrug og Jagt paa Bornholm samt “Sagn, Sansâger og Overtro“. Senere fulgte både skuespil, noveller og anden faglitteratur fra A.F.V. Seiers hånd.

Skovfoged Seier havde igennem årene kontakt til mange af de arbejdere, som havde haft skoven som deres arbejdsplads hele livet og som måske også havde afløst deres forældre i arbejdet. Disse havde hørt om eller oplevet ting, som de af ærefrygt havde svært ved at gengive, men Seier fik dem til at fortælle, og hver en historie blev skrevet ned og samlet i bogen her, “Bornholmske Folkeminder”, fra 1934.

Bogen er senere genoptryk i forskellige formater.
Dette er 200 x 240 mm – paperback – og med 150 sider.

1 stks på lager.