Fredagens fund: Bornholm mellem ØST og VEST

bornholm mellem øst og vest 2Bornholm mellem ØST og VEST – En udenrigspolitisk dokumentation.

Fredagens fund er en sjælden moppedreng på 874 sider.
Det er en udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling op til og under de sovjetiske befrielsestroppers ophold på Bornholm 1945-1946 og under den kolde krig.

Bogen udkom i 2006 på Bornholms Tidendes Forlag og er redigeret af historikeren Jacob Hornemann.

Jyllands-Posten skrev:
Det er et meget grundigt, samvittighedsfuldt og fortjenstfuldt projekt, Hornemann hermed har fuldført. Langt de fleste af kilderne stammer fra det danske udenrigsministeriums arkiv, men der er også nogle sovjetiske, britiske og amerikanske dokumenter til belysning af disse magters syn på sagerne. Endelig er avismateriale, erindringer og referater fra Folketingets debatter gengivet.

Bogen fremstår som helt ny.
Pris 675 kr.

ER SOLGT!