Fredagens Fund: Brændte Ole

brændte oleBrændte Ole – et gammelt bornholmsk sagn fra Svenskekrigen 1658 om en svensk soldat, ved navn Ole. Det berettes, at ”Dengang Svenskerne blev ihjelslagne her på landet, var der også en del Svenske på Stamperegården i Østermarie. Af disse var der en ved navn Ole, som undflyede, og uagtet man forfulgte ham, forsvandt han dog i skovkanten…

Hvad der videre skete med Ole kan man læse i fredagens fund :o)

Bestil bogen her

Om egetræet

Brændte Ole er et egetræ, som står ved Stamperegård i Østermarie. I ”Gammalt & Nyt” 1936 beskriver Intendant J. P. Kuhre træet således: ”Trods det, at egen er flækket i to næsten lige store dele, der holdes i deres nuværende stilling ved hjælp af en svær jernstang, står den gamle eg dog frisk og frejdig som i ungdommens vår. Åbningen, der dannes mellem de to halvdele af stammen, er så stor, at seks til syv mand med lethed kan finde rum derinde samtidig, ligesom der fordres et lignende antal til at favne om begge stammehalvdele”.

Sådan – et ordentligt træ – og en fint illustreret bog, denne Brændte Ole, skrevet M. A. A. Wolff og fint illustreret med tegninger af nyligt afdøde Nis Jessen fra Østerlars.

Udgivet på Bornholms Tidende Forlag i 1975.
Pris 140 kr.