Sjælden bog om Chr. Ø under besættelsen

Christiansø under besættelsen og bombardementerne“Christiansø under besættelsen og bombardementerne” er titlen på dette hæfte af Hansaage Bøggild. Et særtryk indeholdende fem interview med fyrmester og forvalter på Ertholmene fra 1939 til 1973, J.P. Jakobsen. Disse interviews blev bragt i Bornholms Tidende i december 1984, men er her yderligere suppleret efter samtaler og brevveksling med J.P. Jakobsen. Tegningerne i hæftet er af Henning Køie.

Pris 185 kr.
Bestil her